Safety
        on the whole way!

Traffic light uninterruptible power supply (UPS).

Currently 37 uninterruptible power supplies are used at traffic light sets in Nur-Sultan, which are intended to maintain the smooth operation of traffic lights during the failure of power supply (from 4 to 8 hours). This technical solution proved itself to be positive and significantly reduced the cases of unscheduled traffic light outages at the central intersections of the city. The technical solution is based on the VICTRON ENERGY equipment, one of the leading manufacturers. It is worthy of note that this equipment has its own communication modem and is integrated with the city automated traffic control system (ATCS), this also enables dispatcher and technical personnel to monitor remotely the state of power supply of traffic lights sets.

Бағдаршамның үздіксіз қоректендіру көзі (ҮҚК).

Қазіргі уақытта Нұр-сұлтан қаласында бағдаршам объектілерінде 37 үздіксіз қоректендіру көзі пайдаланылуда, олардың міндеті электр энергиясын беруді авариялық тоқтату кезінде (4 сағаттан 8 сағатқа дейін) бағдаршамдардың жұмысын үздіксіз қамтамасыз ету болып табылады. Бұл техникалық шешім өзін жақсы жағынан көрсетті және қаланың орталық қиылыстарында бағдаршамдарды жоспардан тыс ажырату фактілерінің санын айтарлықтай азайтты. Техникалық шешімнің негізі ретінде жетекші өндірушілерінің бірі VICTRON ENERGY жабдығы алынды. Айта кететіні, бұл жабдықтың өзіндік байланыс модемі бар және қалалық жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесімен (ЖҚБАЖ) біріктірілген, бұл диспетчер мен техникалық қызметкерлерге бағдаршам объектілерінің электрмен жабдықталу жағдайын қашықтықтан бақылауға мүмкіндік береді.

1   2   3  
4 5   6